Bảng Giá Xe Tải Vĩnh Phát

Model Giá Công Bố Bảo hành
Xe tải Vĩnh Phát NK470 485.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát NK490S 450.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát NK490L 485.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát NK490SL 520.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát NK550L 485.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát NK550SL 520.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát NK650L 500.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát KR750L 590.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát KR750SL 610.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát FN129L4 760.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát FTR160SL 145.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát FTR160L 1.140.000.000 3 Năm/100.000km
Xe tải Vĩnh Phát GINGA 370 2.050.000.000 3 Năm/250.000km

Giá trên đã bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm thùng xe, trước bạ